Avrupa Birliği projelerine Öğretmen Eğitimi ile katılıyoruz.

Doğa Koleji içerisinde yer alan Avrupa Birliği Projeleri Koordinatörlüğü tarafından yürütülen iki projeye Öğretmen Eğitimi modülümüzle katılıyoruz.

Projelerden ilki, Danilo Dolci’nin The Reciprocal Maieutic Approach (RMA) yöntemi çerçevesinde, okul ve sınıf kültürünü dönüştürmeyi hedefleyen The CARMA Project. 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen projenin Türkiye’deki Öğretmen Eğitimi’ni tasarlıyor ve gerçekleştiriyoruz. Okuma, matematik ve bilim alanında çalışan öğretmenleri informal öğretim yöntemlerinden biri olan P4C pedagojisi ile tanıştırıyoruz. Projenin hedefi, öğretmenlerin, dezavantajlı, başarı seviyesi düşük ve erken okul bırakma riski altındaki çocuklara ulaşmalarını sağlamak.

Bir diğer proje ise, formal olmayan eğitimler aracılığıyla, gençlerin iş dünyasıyla bağını güçlendirmeyi hedefleyen The WOW Project. 5 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen projenin Türkiye’deki Öğretmen Eğitimi’ni tasarlıyor ve gerçekleştiriyoruz. Projenin hedefi, formal olmayan eğitim yöntemlerini kullanarak, gençlerin iş dünyası için gerekli olduğu düşünülen bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek. Türkiye’deki öğretmenlerin, formal olmayan eğitim yöntemi olarak P4C pedagojisi ve Soruşturan Topluluk Metodu ile tanışmalarını ve proje kapsamındaki etkinlikleri buna göre tasarlamalarını sağlıyoruz.