Çocuklar İçin Felsefe* pedagojisi, ilk olarak 1970’lerde Amerika’da felsefeci Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde  ortaya çıkmıştır.

Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu** bugün dünyada en çok kullanılan metottur. Buna göre, çocuklar bir uyaran (hikaye, fotoğraf, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır ve bu şey karşısında bir soruya ve felsefe yapmaya yönlendirilirler. Eğitmen doğru cevabı veren kişi değil, çocukları düşünmeye ve konuşmaya teşvik eden kişidir.

Lipman, Soruşturan Topluluk Metodu’nu, çocuklara felsefe yapma'yı öğretmek olarak tanımlar.  Metodu yalnızca felsefe öğretiminde kullanılabilecek bir metot olarak değil, tüm branşlarda kullanılabilecek yeni bir öğretim modeli olarak sunar.

Dünyada yenilikçi eğitimler alanında ilk sıralarda yer alan Çocuklar İçin Felsefe pedagojisi:

     Öğrenci merkezlidir. Öğrencinin bilginin pasif alıcısı değil, bilginin aktif üreticisi ve kullanıcısı olduğu bir modeldir.

     Yansıtıcı düşünmeyi merkeze koyar. Öğrenci aktif olarak katıldığı eğitim ortamından kendi deneyimleriyle bilgiler edinir, bu bilgileri paylaşır ve yeni etkileşimlerine aktarır.

     Öğrencinin düşünme becerilerini geliştirir. Lipman bu becerileri akıl-yürütme, araştırma, kavram oluşturma şeklinde 3 kategoride açıklar.

     Değerler eğitimi için temel sağlar. Öğrenci kazandığı düşünme becerilerini değerler alanına uygulayabilir. Lipman değerler alanında çalışmak için gereken düşünme becerilerinin diğer alanlardakinden hiç farklı olmadığını söyler.

     Oluşturmacı sınıf temeline dayanır. Çember etrafında bir araya gelen çocuklar sorunu birlikte araştırırlar ve kendi düşüncelerini ifade ederler. Öğrencilerin farklı görüşleri dinleyebilmesi ve kendi görüşlerini ifade etme cesaretini gösterebilmesi, demokratik beceri ve değerlerin gelişmesi açısından birincil önem  taşımaktadır.

     Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini destekler. Çocuklar fikirlerini söylemeyi ve onlara karşı fikirler söylenmesini kişiselleştirmemeyi öğrenirler, böylece kendilik değerleri ve duygusal esneklikleri gelişir.

 

* Philosophy for Children / P4C

** Community of Enquiry Method