Bu atölye çalışmasında, sanat felsefesi alanındaki tartışmalara odaklanıyoruz.

Sırasıyla, sanat eserinin ayırt edici özelliği, sanat eserinin dünyayı temsili sorunu, güzellik ile sanat ilişkisi, müzik eserinin doğası ve sanata duyulan ihtiyaç üzerine çalışıyoruz. Uyaran olarak sanat tarihinden çeşitli tablolar, müzik eserleri, heykeller, fotoğraflar, enstalasyonlar ve bazen de bu sanat eserleri üzerine yazdığımız küçük hikayeler kullanıyoruz.

1. Hafta: Hangisi Sanat Eseri?

Çocuklar odaya girdiğinde yerde bir çok fotoğrafla karşılaşırlar. Bunlar, bazı klasik ve modern eserlerin fotoğrafları. Fakat atölye yürütücüsü bu sandalyenin ve şu pisuarın da bir sanat eseri olduğunu söylüyor. Bu nasıl mümkün olur? Bir pisuar nasıl sanat eseri olabilir? Ya da bir sandalye? Bir nesneyi sanat eseri yapan şey nedir? Resim, enstalasyon, heykel, video vb. sanat formlarının benzerlikleri ve farkları neler olabilir?

2. Hafta: Dört Ağaç, Dört Resim

Resimde gördüklerimiz dünyada gördüklerimize benzemeli mi? 4 farklı tarzda resmedilmiş 4 ağaca baktığımızda, gözümüzle gördüğümüz ağaçlara benziyor mu? Benzemeli mi? Bir resmi sevmemiz için onun dış dünyaya benzemesi gerekli midir? Ressamlar neden benzer ağaçları farklı şekillerde resmederler?

3. Hafta: Mona Lisa’nın Gülüşü, Notre Dame’ın Kamburu’na Karşı!

Resimleri beğendiğimizde genellikle “Güzel!” diye tepki veriyoruz. Peki, sanat güzel olmak zorunda mıdır? Ya da güzel olan şeyler sanat mıdır? Ya çirkin resimler? Çirkin bir resim sanat eseri olur mu? Çirkin olan güzel bir şekilde resmedilirse o resim güzel midir?

Uzun bir zaman güzellikle birlikte anılan resmin güzel ve çirkin ile girdiği ilişkiye bakıyoruz. Güzellik ve sanat arasındaki ilişkiyi yeniden gözden geçiriyoruz.

4. Hafta: Müzik, Ses, Gürültü ve Sessizlik!

Ses ve müzik arasında bir fark var mı? Gürültü müzik olabilir mi? Sessizlik müziğin bir parçası mı? Doğadaki sesler sanat eseri olabilir mi? Hayvanlar müzik yapabilir mi? John Cage’in 4'33''’ü, Justin Bieber’in pop şarkıları, Céleste Boursier-Mougenot’un enstalasyonları üzerinden sanat ve ses arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz.

Bu felsefi tartışmada çocuklar farklı müzik parçaları, sanat enstalasyonları üzerinden müziğin doğası üzerine bir tartışma yürütüyor.

5. Hafta: Sanat Nerede?

Resim, müzik, sinema heykel hepsi sanat ve müze gibi mekanlarda sergileniyor. Peki sanat başka nerelerde var, nerelerde yok? Nerede olmalı nerede olmamalı? Yemekler, video oyunları, televizyon programları, çizgi filmler, metrodaki grafitiler, sokak binalarındaki resimler, binalar, şekerlemeler, oyunlar, mobilyalar, otomobiller, spor... Hayatımızda sanatın yeri ne kadar var?

Dünyada sanatsız yaşayabilir miyiz araştırmasından sonra, sanat olmayan bir dünyayı kurmaya çalışıyoruz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz?