Acarkent Doğa Koleji’nde bir öğretim yılı boyunca Çocuklar İçin Felsefe dersi uyguladık.

2015-2016 öğretim yılında, Dr. Özge Özdemir kolaylaştırıcılığında haftada 1 ders saati olarak toplam 36 haftalık Çocuklar İçin Felsefe (P4C) ders programını uyguladık. Üstün Zekalılar bölümünde okuyan 4.sınıf öğrencileri, her hafta bir hikaye çevresinde bir felsefi soruyu tartıştılar. Ölçümlenen kazanımlar:

   * Çocuklar felsefi problemlerle tanıştılar.

   * Çocuklar düşünme becerilerini (eleştirel, yaratıcı, işbirliğine dayalı ve özen gösteren) geliştiren bir çalışma yaptılar.

   * Bir topluluk içerisinde aktif katılım gösteren çocuklar, sosyal becerilerini (ben diliyle konuşmak, nezaket, farklı fikirlere saygı) geliştiren paylaşımlarda bulundular.

   * Çocuklar fikirlerini söylemeyi ve onlara karşı fikirler söylenmesini kişiselleştirmemeyi öğrendiler, kendilik değerlerini ve duygusal esnekliklerini geliştiren bir çalışma yaptılar.