Destek alan takımlardan biri olduk.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) altında kurulan Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, kuruluş aşamamızda destek aldığımız kurumlardan biridir. 

Sosyal Kuluçka, İstanbul’da hak temelli çalışan STK ve yurttaş girişimlerinin yenilikçi bir metodolojiyle kapasite gelişimlerine destek olmaktadır. 2016-2017 destek programına seçildik ve 4 ay süren bir çalışma yürüttük. Sivil toplum ve iş geliştirme eğitimleri ve mentörlük hizmetlerinin yanı sıra sunduğu ofis çalışma alanı ile  iş kurma ve geliştirme sürecimize büyük katkı sağlamıştır.