Avrupa Birliği projelerinde yer alan öğretmenler için uygulayıcı eğitimi.

Doğa Koleji içerisinde yer alan Avrupa Birliği Projeleri Koordinatörlüğü tarafından yürütülen projelerde yer alan öğretmenlerle Çocuklar İçin Felsefe Uygulayıcı Eğitimi gerçekleştirdik.

Projelerden ilki, Danilo Dolci’nin The Reciprocal Maieutic Approach (RMA) yöntemi çerçevesinde, okul ve sınıf kültürünü dönüştürmeyi hedefleyen The CARMA Project’ti. Projenin hedefi, öğretmenlerin, dezavantajlı, başarı seviyesi düşük ve erken okul bırakma riski altındaki çocuklara ulaşmalarını sağlamak.

Bir diğer proje ise, formal olmayan eğitimler aracılığıyla, gençlerin iş dünyasıyla bağını güçlendirmeyi hedefleyen The WOW Project’ti. Projenin hedefi, formal olmayan eğitim yöntemlerini kullanarak, gençlerin iş dünyası için gerekli olduğu düşünülen bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek.

Bu iki projede yer alan ve farklı branşlardan gelen 16 öğretmen için Çocuklar İçin Felsefe Uygulayıcı Eğitimi tasarladık ve uyguladık. Mayıs-Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen ve 8 gün/48 saat süren eğitimde, öğretmenlerin Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemiyle tanışmalarına ve projeler kapsamındaki etkinlikleri buna göre tasarlamalarına destek olduk.