Little Thinkers Society 2016 yılında felsefe alanında çalışan iki akademisyen tarafından kuruldu.  Kurucuları Özge Özdemir ve Onur Bakır, yenilikçi eğitim alanında dünyada ilk sıralarda yer alan Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisini ülkemizde tanıtmayı ve bilinir kılmayı, hem bir ders hem bir eğitim modeli olarak mevcut eğitim sistemimizle ilişki içerisinde yeniden tasarlamayı ve bu tasarımı okullarla  işbirliği içerisinde uygulamaya geçirmeyi amaçlamaktadır. 

Little Thinkers Society'nin ilk işi, okullarda Çocuklar İçin Felsefe dersinin açılması ve okutulması, okullardaki öğretmenlerin bu alanda eğitilmesi, ders içeriklerinin ve materyallerinin hazırlanması olmuştur. Bu süreci destekleyen ikinci iş ise, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak ve fonlara başvurmak şeklinde devam etmektedir. Bu konuda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (BEPAM) ve Doğa Koleji Avrupa Birliği Projeleri Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. 

Okullarla çalışma ve araştırma projeleri yürütmenin yanı sıra, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve etkinlik düzenleyen merkezler, müzeler, vakıflar vb. kuruluşlarla işbirliği içerisinde atölye çalışmaları sürdürülmektedir. 

Little Thinkers Society, ülkemizde Çocuklar İçin Felsefe alanında çalışan akademisyen, araştırmacı, eğitimci ağı kurmayı; bu alanda tanınan uluslararası isimlerle iletişimi sürdürmeyi; eğitmen eğitimi programını devam ettirmeyi planlamaktadır. 

lts@ltsegitim.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.