Çocuklar İçin Felsefe, 1970’lerde Amerika’da felsefeci Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde  ortaya çıkan bir öğretim yöntemidir.

Çocuklar bir uyaran (hikaye, fotoğraf, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır ve bu şey karşısında bir soruya ve felsefe yapmaya yönlendirilirler. Eğitmen doğru cevabı veren kişi değil, çocukları düşünmeye ve konuşmaya teşvik eden bir kolaylaştırıcıdır.

Temel amaç, çocuklara felsefe tarihindeki “izm”leri tanıtmak, felsefecilerin isimlerini, dönemlerini ya da kuramlarını öğretmek değil; çocuklara felsefe yapmayı öğretmektir. Çocukların dikkatli bir biçimde felsefi soruşturma yapmalarını sağlmakatır.

 

Çocuklar İçin Felsefe, P4C kısaltmasıyla anılır. Kısaltmanın üç açılımı vardır:

Philosophy for Children / Çocuklar İçin Felsefe: erken yaşta çocukların düşünme ve diyalog becerilerinin gelişmesi.

Philosophy for Communities / Topluluklar İçin Felsefe: her yaş grubuyla her sorun alanı üzerine düşünme ve diyalog.

Critical, Creative, Collborative, Caring / Eleştirel, Yaratıcı, İşbirliğine Dayalı ve Özen Gösteren düşünme.

 

Çocuklar İçin Felsefe yöntemi:

     Öğrenci merkezlidir. Öğrencinin bilginin pasif alıcısı değil, bilginin aktif üreticisi ve kullanıcısı olduğu bir modeldir.

     Yansıtıcı düşünmeyi merkeze koyar. Öğrenci aktif olarak katıldığı eğitim ortamından kendi deneyimleriyle bilgiler edinir, bu bilgileri paylaşır ve yeni etkileşimlerine aktarır.

     Öğrencinin düşünme becerilerini geliştirir.

     Oluşturmacı sınıf temeline dayanır. Çember etrafında bir araya gelen çocuklar sorunu birlikte araştırırlar ve kendi düşüncelerini ifade ederler. Öğrencilerin farklı görüşleri dinleyebilmesi ve kendi görüşlerini ifade etme cesaretini gösterebilmesi, demokratik vatandaşlık becerilerinin gelişmesi açısından birincil önem  taşır.

     Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini destekler. Çocuklar fikirlerini söylemeyi ve onlara karşı fikirler söylenmesini kişiselleştirmemeyi öğrenirler, böylece kendilik değerleri ve duygusal esneklikleri gelişir.