Dünyada ve ülkemizde Felsefe ve İnsan Bilimleri dersleri ortaöğretim seviyesinde başlıyor. Ancak 1970’lerden bu yana eğitim bilimciler ve felsefeciler, felsefi düşünme eğitiminin okulöncesi ve ilköğretim seviyesinde başlaması gerektiğini savunuyorlar. Amerika’da felsefeci Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children / P4C) adında yeni bir alan doğmuştur. P4C eğitimi okul öncesi (4-5 yaş) ve ilköğretim seviyesindeki (6-13 yaş) öğrencileri kapsayan bir pedagojidir.

Pek çok ülkede Çocuklar İçin Felsefe eğitimiyle ilgili girişimler bulunmakta. Eğitim veren vakıflar, farkındalık yaratmaya çalışan sivil toplum kuruluşları, eğitmen eğitimi veren topluluklar, araştırmalar yapan yükseköğretim kurumları ve konuyla ilgili çeviri ve yayın yapan yayınevleri bulunmakta. Yine tüm bu çalışmalarda farklı metotlar takip edilse de, genel olarak P4C alanının öncüsü Matthew Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu en yaygın metotlardan biri.

P4C eğitimi özellikle İngiltere’de çok yaygın. Burada ulusal müfredata dahil olmasa da, bugün tahminen İngiltere, İskoçya ve Wales’deki yaklaşık 3.000 okulda P4C eğitimi okul müfredatında yer almakta.

Türkiye’de son yıllarda bu konuda atılan adımlar var. 2009 yılında Talim ve Terbiye Kurulu ilköğretimde felsefi sorgulamayı geliştirmek amacıyla Düşünme Eğitimi dersini uygulamaya koydu. 6, 7 ve 8. sınıflara seçmeli ve haftada bir ders saati olarak tasarlanan dersin “eleştirel, yaratıcı ve özen gösteren bireyler yetiştirme” amacı, Çocuklar İçin Felsefe pedagojisinin amaçlarıyla birebir örtüşmekte. Ancak Düşünme Eğitimi dersinin hem “ileri yaşta” (12-14 yaş) hem de “seçmeli ders” olarak sunulması, dersin kazanımlarına ulaşmak açısından engel teşkil ediyor. Ayrıca dersin tanıtımı ve öğretmen eğitimine ilişkin eksikler varlığını sürdürmekte.

Düşünme eğitimini hedefleyen bir dersin “erken yaşta” (9-10 yaş) “zorunlu ders” ya da zorunlu dersin bir parçası olarak öğrencilere sunulmasının çok daha etkin sonuçlar yaratacağına inanıyoruz.